OGŁOSZENIE PRZETARGOWE

PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ
p.w. Matki Bożej Pocieszenia
w KRZEMIENICY
37‐127 Krzemienica 685
Stosownie do ,,Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybów i zasad udzielania i
rozliczania dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Rzeszowie’’ jako Parafia pod wezwaniem Matki Bożej Pocieszenia w Krzemienicy,
Krzemienica 685 – Dekanat Łańcut II Archidiecezja Przemyska ogłaszamy otwarty przetarg na
zadanie pn: “Modernizacja kotłowni Kościoła Parafialnego p.w. Matki Bożej Pocieszenia w
Krzemienicy”.
Modernizacja winna być wykonana zgodnie z dokumentacją będąca w posiadaniu oferenta.
Wykonane zadanie musi spełniać wymogi określone w Projekcie Budowlanym oraz w
specyfikacji technicznej będącej w posiadaniu oferenta.
Osoby zainteresowane składaniem oferty bądź uzyskaniem precyzyjnych informacji winny
się skontaktować z kancelarią parafialną Tel. 17 2247766; bądź z osobami zajmującymi się
powyższymi pracami remontowymi, a poniżej wymienionymi
Wojciech Parys
Tomasz Parys
Małgorzata Nycz
Marek Wilczek
Piotr Pasierb
Zenon Buk
Walerian Buk
Mieczysław Rejman.
Termin składania ofert do 25 czerwca 2017 roku
Ks. Jerzy Rojek
( proboszcz)