Informacja proboszcza

Informuję wszystkich parafian, iż dania 07.06.2017  roku otrzymałem pismo z dnia 06.06.2017 z Wojewódzki ego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie znak : WFOŚ.DW.ChM.402.053.2017 informujące, iż parafia nasza otrzymała dotację w kwocie 60.000zł na zadanie  pn:
“Modernizacja kotłowni  Kościoła Parafialnego p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Krzemienicy.”

Wysokość dotacji została ustalona zgodnie z “Zasadami udzielania i i umarzania pożyczek oraz trybów i zasad udzielania i rozliczania dotacji przez Wojewódzki fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie”.

 

proboszcz Jerzy Rojek