Informacja proboszcza

Informuję wszystkich parafian, iż dania 07.06.2017  roku otrzymałem pismo z dnia 06.06.2017 z Wojewódzki ego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie znak : WFOŚ.DW.ChM.402.053.2017 informujące, iż parafia nasza otrzymała dotację w kwocie 60.000zł na zadanie  pn: “Modernizacja kotłowni  Kościoła Parafialnego p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Krzemienicy.” Wysokość dotacji została ustalona zgodnie z “Zasadami[…]